Fizioterapija Kranj – na domu

Home » Fizioterapija Kranj – na domu

Fizioterapija Kranj - neurofizio

Fizioterapevt je zdravstveni delavec, usposobljen za evalvacijo in izboljšanje gibanja in delovanja telesa, s poudarkom na fizični mobilnosti, ravnotežju, telesni drži, utrujenosti in bolečini. Cilj fizioterapije je posamezniku pomagati pri soočanju z izzivi mobilnosti in fizičnimi zahtevami tako družinskega, socialnega kot delovnega okolja.

Pri fizioterapiji na domu gre torej za sodelovanje med bolnikom ali starostnikom in fizioterapevtom pri zmanjševanju omejitev, ki so posledica bolezni ali poškodbe, povečevanju fizičnih sposobnosti in kakovosti življenja ter preprečevanju poškodb in zapletov. Fizioterapevt bolnikovo stanje natančno oceni in priporoči ustrezno obravnavo. Zainteresirani svojci pa se vključijo v proces rehabilitacije tako, da se naučijo kako lahko svojim domačim pomagajo na najboljši, najlažji in najprimernejši način.

Zakaj fizioterapija na domu?

Fizioterapija na domu se izvaja tam, kjer bo bolnik naučene aktivnosti tudi uporabljal, po vrnitvi v domače okolje se prej in lažje prilagodijo bivanju v domačem okolju, bolj aktivno sodelujejo, so bolj iniciativni in v večji meri izrazijo svoje cilje. Tako je vadba lahko tudi bolj funkcionalno usmerjena, pacient pa potem določene vaje lahko izvaja tudi sam.
Fizioterapija na domu (v Kranju ali okolici) pride v poštev predvsem pri starejših in nepokretnih ljudeh, pri gibalno oviranih, pri tistih, ki okrevajo po možganski kapi, pri ljudeh z osteoporozo, pri tistih z živčno-mišičnimi obolenji…

Fizioterapija na domu (v Kranju ali okolici) je namenjena bolnikom, ki so se vrnili iz bolnišnice in še potrebujejo fizioterapijo; bolnikom, ki so se vrnili domov iz specializiranih ustanov (npr. zdravilišč, IRSR) in potrebujejo občasne obiske fizioterapevtov in starejšim, ki potrebujejo fizioterapijo, zaradi poslabšanja funkcijskega stanja.
Aktivna fizioterapija naj bi trajala dokler se pojavlja objektivno izboljšanje funkcijskega stanja. Kasneje potrebujejo bolniki dolgoročen fizioterapevtski program, z namenom vzdrževanja doseženega funkcijskega stanja.

Kontinuirana rehabilitacija, torej nadaljevanje fizioterapije v domačem okolju, v prvem letu po kapi po odpustu bolnikov iz bolnišnice zmanjša tveganje za poslabšanje njihovih funkcijskih sposobnosti in izboljša njihovo sposobnost opravljanja dnevnih aktivnosti.