Metode – Nevrofizioterapija

Home » Metode – Nevrofizioterapija

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA NEVROLOŠKIH BOLNIKOV

Nevrofizioterapija je del nevrorehabilitacije in pomeni fizioterapevtsko obravnavo nevroloških bolnikov, torej oseb z motenim delovanjem centralnega živčnega sistema zaradi različnih razlogov:
– nezgodne poškodbe možganov
– možganski tumorji
– možganska kap
– parkinsonova bolezen
– multipla skleroza

Fizioterapija po možganski kapi in fizioterapija po pridobljeni nezgodni možganski poškodbi je najbolj učinkovita v domačem okolju, kjer skupaj z bolnikom in svojci postavimo cilj terapije, ki naj bi bila vsakodnevna aktivnost (vstajanja, usedanje, transfer na voziček, hoja do stranišča, hoja po stopnicah, prijemanje, spuščanje, rokovanje s predmeti, priprava hrane, vožnja kolesa…) v dobri kvaliteti gibanja in z dobrim ravnotežjem. Izvedemo ocenjevanje, določimo kratkoročne in dolgoročne cilje ter določimo način terapije. Bolniki po možganski kapi oziroma poškodbi morajo biti v strokovni obravnavi celo življenje, saj fizioterapija poteka preko učenja, ki se nikoli ne zaključi.
Poznamo več metod, primernih za obravnavo nevroloških bolnikov, ki se med seboj dopolnjujejo.

PNF (Proprioceptivna nevromuskularna facilitacija) je koncept, ki sloni na pozitivnem pristopu do bolnika, prenosu terapije v vsakodnevno življenje, izkoriščanju bolnikovih sposobnosti, da omogočimo skladno, hitro in natančno gibanje.

BOBATHOV PRISTOP za obravnavo nevroloških bolnikov je usmerjen v reševanje problemov pri ocenjevanju in terapiji posameznikov z motnjami funkcioniranja, pri njihovem gibanju in nadzoru drže, ki so posledica okvare osrednjega živčnega sistema. Namen terapije je ponovno učenje ali izboljšanje dnevnih aktivnosti v različnih okoliščinah (obračanje v postelji, slačenje, obuvanje, prehranjevanje…). Cilj rehabilitacije je vedno dobra kvaliteta funkcije.

MOTORIČNO UČENJE je v funkcijo usmerjen pristop, ki temelji na aktivni vadbi glede na namen in okoliščine specifičnih gibalnih nalog, ki spodbujajo učenje in okrevanje gibanja. Vadba ni omejena na posamezne gibalne vzorce, vzpodbujamo raznolikost in avtomatizem.

NEVROMIŠIČNI TAPING je metoda lepljenja elastičnih trakov po poteku mišice, ki temelji na spodbujanju samozdravljenja telesa. Uporablja se za sproščanje napetih mišic in za spodbujanje mišične kontrakcije.